Yiwei Li

·Paper Publications

Current position: Home > Scientific Research > Paper Publications
Agarose-based microfluidic device for point-of-care concentration and detection of pathogen
Release time:2021-03-17  Hits:

Journal: Analytical chemistry

Note: Yiwei Li, Xinghua Yan, Xiaojun Feng, Jie Wang, Wei Du, Yachao Wang, Peng Chen, Liang Xiong, Bi-Feng Liu