LIU BI FENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Yiwei Li, Weixia Zhang, Jiliang Hu, Yachao Wang, Xiaojun Feng, Wei Du, Ming Guo, and Bi-Feng Liu*, Rapid Assembly of Large Scale Transparent Circuit Arrays Using PDMS Nanofilm Shaped Coffee Ring, Adv. Funct. Mater. 2017, 1606045.
Release time:2020-10-21  Hits: