EN

李学飞

   博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 国家脉冲强磁场科学中心
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 理学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

办公室电话:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

(9) Xuefei Li, Xiong Xiong, Tiaoyang Li, Tingting Gao, and Yanqing Wu. Optimized transport of black phosphorus top gate transistors using alucone dielectrics. IEEE Electron Device Letters 2018, 39, 1952-1955.

发布时间:2023-04-10
点击次数: