Taotao Qiu

·Paper Publications

Current position: Home > Scientific Research > Paper Publications
  • [51] Yi-Fu Cai,Taotao Qiu,Xinmin Zhang,Yun-Song Piao,Mingzhe Li.Bouncing universe with quintom matter.JHEP 10 (2007) 071,
  • [52] Jun-Qing Xia,Yi-Fu Cai,Taotao Qiu,Gong-Bo Zhao,Xinmin Zhang.Constraints on the Sound Speed of Dynamical Dark Energy.Int.J.Mod.Phys.D 17 (2008) 1229-1243,
  • [53] Yi-Fu Cai,Mingzhe Li,Jian-Xin Lu,Yun-Song Piao,Taotao Qiu,Xinmin Zhang.A String-Inspired Quintom Model Of Dark Energy.Phys.Lett.B 651 (2007) 1-7,
  • [54] Xiao-Fei Zhang,Taotao Qiu.Avoiding the big-rip jeopardy in a quintom dark energy model with higher derivatives.Phys.Lett.B 642 (2006) 187-191,
  • total54   6/6 
    nextlast  Page