EN

童乔凌

研究员(自然科学)    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 集成电路学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

[29] D.F. Li, X. Zhan, Q.L. Tong, X.C. Zou, Z.L. Liu(*), “The Design and Implementation of Embedded Security CPU Based on Multi-strategy”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2018, 65(2): 593-605.

发布时间:2023-09-05
点击次数: