EN

武剑洁

副教授    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Wu Jianjie
  • 性别: 女
  • 所在单位: 软件学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 工学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

研究方向

当前位置: 中文主页 - 研究方向

计算机辅助设计(CAD)

点击次数:

计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)