EN

曾强

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Zeng Qiang
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 公共卫生学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 医学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

10. Zeng Q, Wang YX, Xie SH, Xu L, Chen YZ, Li M, Yue J, Li YF, Liu AL, Lu WQ. Drinking-water disinfection by-products and semen quality: a cross-sectional study in China. Environment Health Perspect. 2014 Jul;122(7):741-6.

发布时间:2021-10-13
点击次数: