Yun Zhang

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
(29) Haiyu Qiao; Yun Zhang; Zhigao Huang; Yunming Wang*; Dequn Li; Huamin Zhou; 3D printing individualized triboelectric nanogenerator with macro-pattern, Nano Energy, 2018, 50: 126-132.
Release time:2021-04-20  Hits: