Yiwei Li

·Paper Publications

Current position: Home > Scientific Research > Paper Publications
Rapid assembly of large scale transparent circuit arrays using PDMS nanofilm shaped coffee ring
Release time:2021-03-17  Hits:

Journal: Advanced Functional Materials

Note: Yiwei Li, Weixia Zhang, Jiliang Hu, Yachao Wang, Xiaojun Feng, Wei Du, Ming Guo, Bi‐Feng Liu