LIU BI FENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Yue Dong, Jie Wang, Xukui Guo, Shanshan Yang, Mehmet Ozgun Ozen, Peng Chen, Xin Liu, Wei Du, Fei Xiao, Utkan Demirci, & Bi-Feng Liu*, Multi-stimuli-responsive programmable biomimetic actuator, Nature Communications, 2019, 10, 4087.
Release time:2020-10-21  Hits: