EN

曾强

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Zeng Qiang
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 公共卫生学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 医学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

7. Zeng Q, Cao WC, Zhou B, Yang P, Wang YX, Huang Z, Li J, Lu WQ. Predictors of Third Trimester Blood Trihalomethanes and Urinary Trichloroacetic Acid Concentrations among Pregnant Women. Environ Sci Technol. 2016 May 17;50(10):5278-85.

发布时间:2021-10-13
点击次数: