EN

曾强

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Zeng Qiang
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 公共卫生学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 医学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

8. Zeng Q, Zhang SH, Liao J, Miao DY, Wang XY, Yang P, Yun LJ, Liu AL, Lu WQ. Evaluation of genotoxic effects caused by extracts of chlorinated drinking water using a combination of three different bioassays. J Hazard Mater. 2015 Oct 15;296:23-29.

发布时间:2021-10-13
点击次数: