LI YUAN

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Shenghong Liu, Jing Wang, Jiefan Shao, Wenjing Zhang, Shiyuan Liu, Yuan Li*, Tianyou Zhai*, Nanopatterning Technologies of Two-Dimensional Materials for Integrated Electronic and Optoelectronic Devices, Advanced Materials 2022, 34, 2200734.
Release time:2022-06-22  Hits: