LIU BI FENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Jie Wang, Yue Dong, Yiwei Li, Wei Li, Kai Cheng, Yuan Qian, Guoqiang Xu, Xiaoshuai Zhang, Liang Hu, Peng Chen, Wei Du, Xiaojun Feng, Yuan-Di Zhao, Zhihong Zhang, and Bi-Feng Liu*, Designer Exosomes for Active Targeted Chemo-Photothermal Synergistic Tumor Therapy, Adv. Funct. Mater., 2018, 1707360.
Release time:2020-10-21  Hits: