Jack Chow

·Research Projects

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Research Projects
  • [1] 面向柔性显示器件的柔性电池关键材料与技术,2018-06-05-2021-06-05
  • [2] 锂电池储能的安全防护与灭火技术与应用,2018-03-05-2020-03-05
  • [3] 固态电池关键材料固态电解质设计合成,2015-12-04-2018-12-31
  • [4] 安全型高容量长寿命固态电池关键材料与技术,2018-05-02-2020-07-01
  • total4   1/1 
    firstpreviousnextlast