Jack Chow

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
  • [1] Jinxing Zhao, Jian Wang, Heming Deng, Shun Tang, Qian Lan, Jiyuan Liang, Cui Liu ∗, Yuan-Cheng Cao∗,Shijie Cheng.Yuan-Cheng Cao∗.Polypyrrole Encapsulated Nickel Nanorods for Conductivity Improvement by Magnetic Alignment[J:J. Nanosci. Nanotech.
  • [2] LinXu, ShunTang, YuCheng, KangyanWang, JiyuanLiang, CuiLiu, Yuan-ChengCao, FengWei, LiqiangMai.Yuan-ChengCao*, LiqiangMai*.Interfaces in Solid-State Lithium Batteries[J:Joule
  • total2   1/1 
    firstpreviousnextlast