Luying Li

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Yongfa Cheng, Yanan Ma, Luying Li*, Meng Zhu, Yang Yue, Weijie Liu, Longfei Wang, Shuangfeng Jia, Chen Li, Tianyu Qi, Jianbo Wang, and Yihua Gao*, "Bioinspired Microspines for a High-Performance Spray Ti3C2Tx MXene-Based Piezoresistive Sensor", ACS Nano (2020) 14, 2145.
Release time:2020-06-20  Hits: