Luying Li

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Wei Han, Chen Li, Sanjun Yang, Peng Luo, Fakun Wang, Xin Feng, Kailang Liu, Ke Pei, Yuan Li, Huiqiao Li, Luying Li*, Yihua Gao, and Tianyou Zhai*, "Atomically Thin Oxyhalide Solar-Blind Photodetectors", Small (2020) 16, 2000228.
Release time:2020-06-20  Hits: